Lugn i tanken

Taktil behandling

Taktil betyder beröring. Taktil är en medveten och mjuk beröring av huden, som är vårt första och största organ. I det taktila sinnet finns receptorer för beröring som kyla, värme, smärta, tryck och vibrationer. Genom att medvetet och strukturerat beröra huden aktiveras flera av dessa receptorer som via hjärnan leder fram till oxytocinsystemet – lugn och ro hormonet. Effekterna kommer snabbt!

Forskning och erfarenheter har visat att taktil behandling kan ge följande effekter:

  • bättre blodcirkulation
  • bättre mag- tarmfunktion
  • sänkt blodtryck
  • ökat välbefinnande
  • smärtlindring vid långvarig smärta
  • bättre sömn
  • minskad oro och stress
  • stärkt immunförsvar, mm

Med endast händerna som redskap ger jag med lätta strykningar och ”tryck” beröring på huden. Metoden används alltid med respekt och lyhördhet utifrån den egna individens behov och villkor.


Varmt välkommen till mig ♡
Välkommen till Lugn i tanken: Lövstigen 42, Ludvika. Tel: 070- 680 23 02, Logga in